Graliśmy 9 stycznia 2011 r. dla dzieci z chorobami
urologicznymi i nefrologicznymi.

  

zobacz więcej...

Graliśmy 8 stycznia 2012 r. na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

zobacz więcej...

Graliśmy 13 stycznia 2013 r. Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

zobacz więcej...

Graliśmy 12 stycznia 2014 r. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów

zobacz więcej..

Graliśmy 11 stycznia 2015 r. Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.

1. Nikola Białczak Vb - 1837,24 zł
2. Jakub Ewertowski  IIa - 1527,82 zł
3. Michalina Nowak Vc - 484,96 zł
4. Justyna Dąbkowska Vb - 453,70 zł
5. Otylia Przyłucka IV c - 452,60 zł
6. Magdalena Grudzińska  IVc - 400,15 zł
7. Maria Lenkiewicz IVc - 222,15 zł
8. Bartosz Radowiecki Id - 642 zł
9. Mateusz Makarski IIIc - 636,02 zł
10. Iga Radowiecka IIIc - 590,90 zł
11. Marika Miotk IIIc - 416 zł

zobacz więcej..

24.Finał WOŚP

W SP15 graliśmy w godz. 10.00-16.00

24. Finał WOŚP
Mierzymy wysoko!

Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów

zobacz