Witamy !

 

Świetlica prowadzona jest dla uczniów w młodszym wieku szkolnym. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci, których rodzice pracują oraz dzieci dojeżdżające do szkoły z okolic Olsztyna. Do świetlicy mogą być przyjęci uczniowie wymagający szczególnej opieki lub pozostający w trudnej sytuacji losowej.
 
-Celem działalności świetlicy jest:
*zabezpieczenie zorganizowanej opieki wychowawczej;
*stworzenie warunków do odpoczynku, relaksu i
 działalności twórczej;
*zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa, sukcesu i
 kontaktów społecznych.

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej...

 

 
-Zadaniem świetlicy jest stworzenie
 warunków do:
*prawidłowego przebiegu procesu
 socjalizacji przez kształtowanie
 nawyków kultury życia codziennego,
 kształtowanie umiejętności zachowania
 się w różnych warunkach życia
 codziennego, poprawne nawiązywanie
 kontaktów;
*uczestnictwa w kulturze;
*rozwijania samodzielności i samo
 decydowania;
*pobudzania zainteresowań;
* współdziałania z rodzicami i
 nauczycielami w zakresie zadań
 opiekuńczo - wychowawczych.

Świetlica jest czynna
zgodnie z kalendarzem roku szkolnego,
od poniedziałku do piątku
w godzinach 645 - 1630

 

2018/2019

https://linoit.com/users/popik/canvases/swietlica-2018

2017/2018

https://linoit.com/users/popik/canvases/swietlica_2017

2016/2017

https://linoit.com/users/popik/canvases/swietlica_2016

2015/2016

Tablice wirtualne

 

http://linoit.com/users/popik/canvases/SWIETLICA

http://pl.padlet.com/elapopik/sx4zkg9xe0cl