CELE
Home ZARZĄD CELE DZIAŁANIA

Home

Home

bullet

INTEGRUJE SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ 

bullet

KSZTAŁTUJE POZYTYWNE CECHY CHARAKTERU

bullet

PLANUJE I ORGANIZUJE POZALEKCYJNE I ALTERNATYWNE  ŻYCIE SPOŁECZNOŚCI

bullet

WSPOMAGA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

bullet

REALIZUJE PROGRAMY I PROJEKTY PROPONOWANE PRZEZ RÓŻNE ORGANIZACJE / W TYM POZARZĄDOWE /