Skład Rady
 
Granice osiedla
 
Podziękowania
 
Odsłonięcie tablicy Szkoła Odkrywców Talentów
 
Odsłonięcie popiersia Wojciecha Kętrzyńskiego - Patrona Naszej Szkoły