2008/2009

                                                                                                                                                                         

NOWY " DIZAJN" SZKOŁY 2009/2010 - wkrótce

PROSZĘ  ZAWSZE  WŁĄCZYĆ  PEŁNY EKRAN                                             

                             DYREKCJA  SZKOŁY