NAUCZYCIELE

 

MY POSTAWILIŚMY NA DZIAŁANIE ZESPOŁOWE, NA DOSKONALENIE I SAMOKSZTAŁCENIE , NA INNOWACYJNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI, WSPÓLNIE Z DZIEĆMI I RODZICAMI ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH, BO "DOBRY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI - WYCHOWAWCÓW JEST JAK ORKIESTRA SYMFONICZNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z INDYWIDUALISTÓW - WIRTUOZÓW, ALE PODPORZĄDKOWANYCH DYSCYPLINIE TWORZENIA WSPÓLNEGO DZIEŁA."

Z PRZEMÓWIENIA DYREKTORA SZKOŁY MARII SOROKI Z OKAZJI 40 LECIA SZKOŁY