PROGRAM WYCHOWAWCZY

Home OBSZARY EDUKACJA ZDROWOTNA HARMONOGRAM

 

 

              Home OBSZARY EDUKACJA ZDROWOTNA HARMONOGRAM        

 
bulletPrzygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i dbanie o ich prawidłowy i wszechstronny rozwój oraz jego ochrona przed zjawiskami patologii społecznej.
bulletWpajanie i przestrzeganie zasad dobrego wychowania i kultura życia codziennego
bulletWdrażanie do pracy nad sobą, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny i słowa, za własny rozwój intelektualny.
bulletUczenie poszanowania i tolerancji wobec drugiego człowieka.
bulletKształtowanie postaw patrotycznych, przywiązania i szacunku do tradycji rodzinnych, szkolnych, lokalnych, narodowych.
bulletUczenie i propagowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez wzmacnianie czynników chroniących oraz minimalizowanie czynników ryzyka.
bulletUczenie kreatywnosci w myśleniu i działaniu.
bulletWzmacnianie więzi z dzieckiem.
bulletWzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

SYSTEM WARTOŚCI WYCHOWAWCZYCH

bullet

SZACUNEK DLA CZŁOWIEKA

bullet

UMIEJETNOŚĆ WSPÓŁPRACY

bullet

POSZANOWANIE MIENIA

bullet

TOLERANCJA

bullet

PRACOWITOŚĆ

bullet

PATRIOTYZM

bullet

KULTURA OSOBISTA

bullet

WYROZUMIAŁOŚĆ

bullet

ROZRÓŻNIANIE DOBRA I ZŁA

bullet

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

bullet

UCZCIWOŚC

bullet

UCZYNNOŚĆ

bullet

KULTURA SŁOWA

 

 

 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W OLSZTYNIE

HASŁA  ROKU

 

 strona główna