E-Twinning project

  

 
                

 

W roku szkolnym 2009/10 nasi uczniowie będą  uczestniczyć w trzech internetowych projektach e-twinning.
Klasy piąte będą realizować projekt pt."Tree diary" , w którym zadaniem uczniów będzie całoroczna obserwacja  wybranego drzewa z boiska szkolnego. Uczniowie będą sporządzać rysunki oraz opisywać zmiany zachodzące w ciągu roku.  W każdym miesiącu  będą wymieniać się swoimi spostrzeżeniami z uczniami z rożnych państw europejskich. Praca nad tym projektem już rozpoczęła się .We wrześniu uczniowie wykonali pierwsze rysunki i dokonali pierwszego opisu w języku angielskim. Opisujemy drzewo jarzębiny rosnące na naszym boisku szkolnym.

Klasy szóste także będą brać udział w projekcie e-twinning pt." Our legends". Ich zadaniem będzie streszczenie w języku angielskim  regionalnej legendy.Następnie uczniowie wykonają rysunki i prześlemy wykonany produkt do szkoły w Hiszpanii. Wybraliśmy legendę o rzece Łynie. W październiku rozpoczynamy realizację tego projektu.

 zobacz

zobacz