MYŚLĘ CZUJĘ...

Home RÓWNY START MYŚLĘ CZUJĘ... COMENIUS


Home

            

 

   Home

                       

 

 

 

bullet
 
bullet 
bullet PRIORYTET IX:

ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

DZIAŁANIE 9.1:

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY

 

bullet

PODDZIAŁANIE 9.1.2:

bullet

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH

bullet

TYTUŁ PROJEKTU:

bullet

"MYŚLĘ, CZUJĘ, ROZUMIEM, DZIAŁAM"

bullet

 

bullet PRIORYTET IX:

ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

DZIAŁANIE 9.1:

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY

 

bullet

PODDZIAŁANIE 9.1.2:

bullet

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH

bullet

NAZWA  PROJEKTU

bullet

 "RÓWNY START"

bullet