„W każdym uczniu drzemią jakieś talenty. Dlatego ważne jest, by w porę je wyłowić. Duża w tym rola zarówno nauczycieli, jak i rodziców” - podkreśliła minister edukacji narodowej Katarzyna Hall


Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów.
Projekt "MATEMATYKA INNEGO WYMIARU - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży" wychodzi naprzeciw i dobrze wpisuje się w powyższe założenia. Projekt oprócz rozwijania zdolności matematycznych młodych ludzi na wszystkich etapach edukacji zakłada również odnalezienie w Polsce największych matematycznych talentów. Skierowany jest on do uczniów zarówno szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych, ponieważ ważne jest systemowe podejście do rozwiązania problemów związanych z edukacją matematyki, z uwagi na to, że niechęć uczniów do wybierania kierunków na uczelniach wyższych technicznych, jak i niski poziom wiedzy z zakresu matematyki wśród studentów jest logiczną konsekwencją zaniedbań w nauczaniu matematyki również na niższych szczeblach edukacji, począwszy od pierwszych klas szkoły podstawowej.

Cel projektu

Celem jest podniesienie poziomu i jakości nauczania matematyki w Polsce. Dzięki usystematyzowanym materiałom przekazanym w ramach projektu nauczyciele będą mogli łatwiej i efektywniej przekazywać uczniom ciekawą wiedzę matematyczną podczas zajęć dodatkowych (np. w ramach dodatkowych godzin ujętych w Karcie Nauczyciela).

Projekt MATEMATYKA INNEGO WYMIARU ma na celu także wyłonienie zdolnych i ambitnych nauczycieli. Dzięki portalowi ELITMAT SPACE oraz warsztatom integrującym stworzymy możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami zaangażowanymi w projekt.

Organizacja
MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW POLSKI
pozwoli wskazać i nagrodzić najzdolniejszych uczniów w powiatach, województwach i kraju. Jednak dla uczniów największą korzyścią nie będą nagrody czy medale zdobywane w Mistrzostwach, ale wiedza i umiejętność rozwiązywania problemów, które pozwolą odnosić prawdziwe sukcesy w dorosłym życiu.
 

Uczestnicy projektu

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy Nauczycieli matematyki i Uczniów szkół:
- podstawowych (klasy 2-6)
- gimnazjów
- szkół średnich

Jakie korzyści przynosi uczestnictwo w projekcie


Korzyści dla nauczycieli:
bulletUzyskanie dostępu do nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które mogą być wykorzystane na kółkach matematycznych, lekcjach dodatkowych
bulletUzyskanie tytułu ELITMAT LEADERA
bulletAktywność i kreatywność nauczycieli będzie nagradzana w Ogólnopolskim Rankingu Nauczycieli ELITMAT LEADERÓW
bulletNagrody rzeczowe dla najbardziej zaangażowanych ELITMAT LEADERÓW
bulletWyjazdowe warsztaty dydaktyczno-metodyczne.
Kilkudniowe warsztaty będą miały formę wyjazdu rekreacyjnego dla nauczycieli z najwyższą liczbą punktów edukacyjnych za aktywność.
bulletPrywatne konto na portalu ELITMAT SPACE pozwalające na zdalny dostęp do materiałów dydaktycznych. Portal będzie ułatwiał pracę z uczniami zdolnymi.
bulletMożliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami Projektu
bulletMożliwość poszerzenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzonego Certyfikatem udziału w Projekcie
bulletSpecjalne zaproszenie na zwieńczającą Projekt Ogólnopolską Konferencję z udziałem: władz oświatowych, przedstawicieli szkół wykazujących największe zaangażowanie w Projekt (nauczyciele LEADERZY, dyrektorzy), przedstawicieli mediów i najzdolniejszych uczniów

Korzyści dla uczniów:
bulletMożliwość poszerzenia wiedzy o nietypowe, a jednocześnie bardzo przydatne zagadnienia
bulletMożliwość zdobycia nagród rzeczowych w MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI
bulletZa zdobycie wysokich miejsc w klasyfikacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych będą przyznawane również medale i dyplomy
bullet Wyjazdowe warsztaty dla laureatów MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW POLSKI zorganizowane w formie wyjazdu rekreacyjnego. Podczas warsztatów będą organizowane ciekawe zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne (gry, konkursy, łamigłówki, konkursy terenowe) a także wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na basen, ogniska itp.
bulletWłasne konto na portalu ELITMAT SPACE, gdzie uczniowie będą mogli rozwiązywać łamigłówki, grać w gry strategiczne i logiczne oraz komunikować się z rówieśnikami i nauczycielami.
bulletSpecjalne zaproszenie na zwieńczającą Projekt Ogólnopolską Konferencję z udziałem: władz oświatowych, przedstawicieli szkół wykazujących największe zaangażowanie w projekt (nauczyciele LEADERZY, dyrektorzy), przedstawicieli mediów i najzdolniejszych uczniów

Korzyści dla szkoły:
bulletUczestnictwo w Projekcie MATEMATYKA INNEGO WYMIARU daje możliwość efektywnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach pracy w szkole
bullet MATEMATYKA INNEGO WYMIARU pozwoli wyłonić nie tylko zdolnych uczniów, ale także zdolnych nauczycieli wykazujących się zaangażowaniem i pasją
bulletUczestnictwo w Projekcie daje szansę na podniesienie prestiżu szkoły dzięki poprawie jakości kształcenia
bulletRównież Matematyczne Mistrzostwa Polski są szansą dla szkoły - dobre wyniki uczniów zawsze przynoszą dobrą sławę szkole
bulletZ Projektem wiąże się również szansa na zaprezentowanie szkoły na Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem władz oświatowych i mediów