Nauczyciele matematyki i języka polskiego realizują Projekt Edukacyjny

LEPSZA  SZKOŁA

Cel: badanie postępów uczniów w ciągu roku nauki
Narzędzie: specjalistyczne testy diagnostyczne

Przebieg programu

  • Ze strony www.LS.gwo.pl pobieramy testy, które przeprowadzamy w trzech sesjach: na początku, w środku i na koniec roku szkolnego.
  • Na stronie www.LS.gwo.pl wpisujemy wyniki testów i zapoznajemy się z raportem porównującym wyniki naszej klasy z wynikami ogólnopolskimi.
  • Po wpisaniu wyników z trzech sesji otrzymujemy zaświadczenie o udziale w programie edukacyjnym.


Do programu mogą przystąpić wyłącznie nauczyciele korzystający wraz ze zgłaszanymi klasami z podręczników Matematyka z plusem.


Regulamin programu Sesje z plusem  

 

Kontakt
tel. 058 340 63 58
e-mail:
ls@gwo.pl