RÓWNY START

Home RÓWNY START MYŚLĘ CZUJĘ... COMENIUS


Home

           

 

   Home

                       

 

 

 

 

„O Warmio moja miła…”  

Program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku młodszoszkolnym

 

Projekt oparty o Rządowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008 r.

  „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Opracowały:

Barbara Drzewicka

Ewa Kopacka

Beata Kusik

Ewa Marchwińska

Cel ogólny programu:

bullet

   wyrównanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 0 – II

 
bulletSZCZEGÓŁOWY OPIS PROGRAMU
 
 
 

"GODY  NA  WARMII" 

 Podsumowaniem projektu " O  WARMIO  MOJA  MIŁA..." było zorganizowanie wspólnej Wigilii dla klasy „0” i wszystkich klas I-III, w czasie, której dzieci zaprezentowały wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie realizacji projektu.