Rok 2008

Rok 2016

przed remontem

Rok 2017

po remoncie