1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice
2. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki (w tym jedną lekturę) na okres jednego miesiąca
3. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne
4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości
5. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie

 powrót