Historia tego miejsca ma już pół wieku. Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej pochodzi z września 1960r.W ciągu roku szkolnego zgromadzono 2107 woluminów. Pierwsze książki to: Bibliografie, Słownik etymologiczny, Grunwald, Zarys literatury polskiej J. Kleinera, Wiadomości o książce. Wszystkie wymienione książki zachowały się w dobrym stanie do dzisiaj. W pierwszym roku nauczania biblioteka nie miała jeszcze swojego pomieszczenia. W kronice szkoły brak informacji, gdzie i w jaki sposób działała. Dopiero w roku szkolnym 1961/62 oddano na parterze duże pomieszczenie na bibliotekę. Pierwszym nauczycielem bibliotekarzem była Zofia Buchartowska. Aktywnie włączała się w życie kulturalne szkoły organizując liczne poranki literackie i okolicznościowe oraz wiele konkursów czytelniczych. Największe zmiany w życiu biblioteki nastąpiły w 1999r. kiedy to została przeniesiona na II piętro budynku. Zajęła trzy pomieszczenia: wypożyczalnię, czytelnię oraz pokój do opracowywania zbiorów.
Do czytelni zakupiono nowe meble i zgromadzono sprzęt audiowizualny. Biblioteka zaczęła pełnić funkcję pracowni interdyscyplinarnej. Odbywały się w niej różnorodne zajęcia dydaktyczne, liczne imprezy czytelnicze: konkursy czytelnicze, poetyckie, recytatorskie, pięknego czytania, spotkania autorskie, promocje książek i czytelnictwa z zastosowaniem metod aktywizacji ucznia w edukacji szkolnej.

Dzień dzisiejszy biblioteki - to jedno pomieszczenie, w którym mieści się wypożyczalnia.

Zbiory

Poddano je gruntownej selekcji. W roku szkolnym 2007/8 usunięto z księgozbioru ponad 3 tysiące woluminów. Obecnie trwa zakup nowych pozycji i włączanie ich do księgozbioru.

 

powrót