23 listopada uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki SP 15

Każdego roku w SP 15 uczniowie klas pierwszych pasowani są na czytelników. Tegoroczna uroczystość miała miejsce 23 listopada. Poprzedziły ją lekcje w bibliotece, na których uczniowie zapoznali się ze zbiorami biblioteki, regulaminem wypożyczeń, dowiedzieli się, jak wybrać właściwą książkę i co robić, aby jej nie zniszczyć. W dniu pasowania uczniów powitali członkowie koła literackiego, którzy przygotowali i zaprezentowali inscenizację pt.:„Teatrzyk z zagadkami”. W teatrzyku wystąpiło wiele postaci bajkowych: Czerwony Kapturek, Kot w butach, Kopciuszek, Krasnale, Wróżka i inni. Wszyscy bohaterowie wyliczyli wiele zalet czytania i zgodnie stwierdzili, że książki należy czytać, „żeby dużo wiedzieć i przestać pytać”. Książka wystąpiła z licznymi prośbami do dzieci np.: „nie pisz i nie rysuj na moich kartach, bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta:, czy „gdy się ze starości będę rozlatywać, spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać”. Następnie pierwszaki rozwiązywały zagadki i odpowiadały na pytania. Bawiły się świetnie. Na zakończenie uroczystości dzieci złożyły przyrzeczenie:

My, uczniowie pierwszej klasy,

uroczyście przyrzekamy,

że będziemy książki kochać,

krzywdy zrobić im nie damy.

I wskazówek, i rad książek

Będziemy słuchać z uwagą.

Obowiązki czytelnika

traktować z wielką powagą!

Przyrzekamy!

Na koniec uczniowie otrzymali zakładki do książek oraz dyplomy i przystąpili do wypożyczenia pierwszych książek. Nauczyciel bibliotekarz podziękował uczestnikom za udział w „Pasowaniu” i zaprosił rodziców do przeczytania „Listu...na stronie internetowej biblioteki.

 
[Click to enlarge] [Click to enlarge]
[Click to enlarge] [Click to enlarge]
 
     
 

ZOBACZ

 

powrót