UWAGA!

OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 OPŁAT ZA OBIADY BĘDZIE MOŻNA DOKONAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU.  W TYTULE PRZELEWU PODAJĄC IMIĘ, NAZWISKO ORAZ KLASĘ, DO KTÓREJ CHODZI UCZEŃ. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

08 1030 1218 0000 0000 9041 8025

Wpłat dokonujemy wyłącznie przelewem  do 28 dnia każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym dziecko będzie spożywało posiłek. Po tym terminie przelewy nie będą realizowane. Nastąpi zwrot  wpłaconej kwoty.

Nr konta: 08 1030 1218 0000 0000 9041 8025

OSOBY, KTÓRE ZGŁASZAJĄ ODPISY, PROSZONE SĄ O ODPOWIEDNIE POMNIEJSZENIE KWOTY PRZELEWU ZA OBIADY W MIESIĄCU NASTĘPUJĄCYM PO ZGŁOSZENIU ODPISU ORAZ WPISANIE W TYTULE PRZELEWU INFORMACJI O ILOŚCI ODPISANYCH OBIADÓW.

Miesiąc

Ilość dni w miesiącu

Cena

Wrzesień 2017

18x3,50

 

63zł

Październik 2017

22x3,50

 

77,00 zł

Listopad  2017

21x3,50

73,50 zł

Grudzień 2017

16x3,50

56zł

Bardzo ważne.

 Nie dokonujemy wpłat przelewem w miesiącu grudniu na miesiąc  styczeń !!!

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15
IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE


I. Ze stołówki szkolnej korzystają:

• uczniowie szkoły;
• uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub których
finansuje GOPS, MOPS oraz sponsorzy;
• stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłków gotowanych w formie
dwudaniowego obiadu...

zobacz więcej...
 

Jadłospis na stronie

http://linoit.com/users/popik/canvases/obiady

 

 

strona główna