Opłaty za grudzień w kwocie  52,5 zł (3,5 zł x 15 dni) dokonać należy wyłącznie przelewem w dniach 01- 10.12.2018. PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY, JAK TEŻ O DOKŁADNE WPISYWANIE PODANEJ KWOTY.

Numer konta bankowego:

97 1020 3541 0000 5802 0291 3184

W tytule przelewu podajemy:

imię, nazwisko, klasę i miesiąc, którego dotyczy opłata.

O płatnościach innych niż za cały miesiąc, należy poinformować szkołę przed pierwszym dniem żywieniowym w danym miesiącu.

Rodzice uczniów chcących  pierwszy raz wykupić obiady, proszeni są najpierw o złożenie oświadczenia, dostępnego na stronie szkoły i tablicy ogłoszeń przy stołówce.

OGŁOSZENIE

 Kwota do zapłaty za obiady w styczniu pojawi się w Nowy Rok. W związku z powyższym, prosimy o wstrzymanie się z  samodzielnym przelewaniem pieniędzy za styczeń we wcześniejszym okresie.

 

Oświadczenie

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15
IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE
...

W roku szkolnym 2018/2019 pod koniec każdego miesiąca będzie zamieszczana informacja na stronie z kwotą na kolejny miesiąc.

Jadłospis na stronie

http://linoit.com/users/popik/canvases/obiady

 

strona główna