Sprzedaż obiadów  odbywa się w stołówce szkolnej w godzinach 730-1100.

 Wpłat można dokonać przelewem na konto szkoły:

 nr konta 08103012180000000090418025 w tytule podajemy

imię, nazwisko , klasę dziecka.

Wpłat przelewem dokonujemy do 28 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym dziecko będzie spożywało posiłek. Po tym terminie przelewy nie będą realizowane. Nastąpi zwrot  wpłaconej kwoty.

miesiąc

Ilość dni i cena

dla 1 osoby

Dni wolne

STYCZEŃ

12x3,50=42,00

Obiady wydawane od 4.01.2017

LUTY

17x3,50=59,50

 

MARZEC

23x3,50=80,50

 

KWIECIEŃ

16x3,50=56,00

 

MAJ

20x3,50=70,00

 

CZERWIEC

14x3,50=49,00

Do 22.06.2017

Razem

104

 

Bardzo ważne.

 Nie dokonujemy wpłat przelewem w miesiącu grudniu na miesiąc  styczeń !!!

Szanowni Państwo,

Informuję, że należność za obiady na miesiąc styczeń 2017 r. należy uregulować przelewem w m-cu styczniu.
Prosimy, żeby nie było takich sytuacji, że przelew za obiady na styczeń 2017 r. zostanie zrealizowany w m-cu grudniu.
W przypadku uiszczenia opłaty w grudniu 2016 kwota nie zostanie uznana i będzie cofnięta na Państwa konto.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15
IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE


I. Ze stołówki szkolnej korzystają:

• uczniowie szkoły;
• uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub których
finansuje GOPS, MOPS oraz sponsorzy;
• stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłków gotowanych w formie
dwudaniowego obiadu...

zobacz więcej...
 

Jadłospis na stronie

http://linoit.com/users/popik/canvases/obiady

 

 

strona główna