Kancelaria Szkoły

SPECJALISTA

EWA  JANUKIEWICZ

Czynna codziennie 

w godzinach

  7.00 -15.00

TELEFON (0-89) 533 50 45