data   

wydarzenie   

1 września 2011r.    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych   
27 września 2011 r. Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców
7 października 2011 r. Ślubowanie uczniów klas pierwszych
23 – 31 grudnia 2011r.    Zimowa przerwa świąteczna   
13 stycznia 2011r. Wystawienie ocen okresowych
23 stycznia - 5 lutego 2012r.    Ferie zimowe: podlaskie, warmińsko - mazurskie   
16 marca Dzień Otwarty
5 – 10 kwietnia 2012r.    Wiosenna przerwa świąteczna   
18 czerwca 2012r.    Wystawienie ocen rocznych
29 czerwca 2012r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych    
30 czerwca - 31 sierpnia 2012r.    Ferie letnie   
3 kwietnia 2012r. Sprawdzian po klasie szóstej - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialni

Uwagi

 

01.09. 2011 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. dyrekcja szkoły  
do 30.09. 2011 Akcja Sprzątanie Świata. wychowawcy klas  
07.10. 2011 Ślubowanie uczniów klas pierwszych wychowawcy klas I  
12-16.10. 2011 Obchody Dni Papieskich.

p. J. Choromańska, p. H. Pejchert

 
13.10. 2011

Dzień Edukacji Narodowej.

p. M. Szymaniak, p.B. Kusik

 
10.11. 2011 Rocznica Odzyskania Niepodległości

p. E. Strzyżewska,

p. E. Kopacka
 
ostatni tydzień listopada Zabawy Andrzejkowe opiekun SU i Samorządziku, wychowawcy klas  
wg ustaleń Dzień Uśmiechu Samorząd

06.12. 2011

21 - 22.12 . 2011

 

Imprezy klasowe i międzyklasowe : mikołajki, Jasełka, Klasowe Wigilie.

p. J. Choromańska,

p. H. Pejchert, wychowawcy klas
 
styczeń 2012 Bal Karnawałowy dla uczniów klas I – III i IV – VI. wychowawcy klas  
styczeń 2012 WOŚP    
16 marca 2012 Dzień Otwarty Szkoły. dyrekcja, wszyscy nauczyciele  
marzec 2012 Dzień Kangura. 

Konkursy i zabawy matematyczne w j. polskim , angielskim i niemieckim.

p. E. Sochacka – Popik – koordynator, nauczyciele matematyki i j. angielskiego,  p. J.Żylińska  
21 marca Dzień Talentu    
3 kwietnia 2012 Sprawdzian przeprowadzony
w szkole podstawowej
dyrektor szkoły
i szkolne komisje egzaminacyjne
 
kwiecień 2012 Obchody Dnia Ziemi    
kwiecień 2012 Wybór Rodziny Roku ZWiAR  
kwiecień 2012 Maths in English - Konkurs Międzyszkolny p. E. Sochacka – Popik – koordynator  
23 kwietnia 2012 Święto Patrona Szkoły    
pierwszy tydzień maja Obchody Święta Flagi Państwowej oraz Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

p. E. Gryszko, p. G.Paszko

 

od 04. do 08.05. 2012

 
Obchody Dnia Europy oraz Tygodnia Kultury Europejskiej p. E. Strzyżewska,       p. I. Hincman,   p. H. Sopicka,   p. E. Kopacka  
26 maja 2012 r.  Festyn Rodzinny    

 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas VI.   Pożegnanie absolwentów szkoły .    

 

 
 

SPOTKANIA  Z  RODZICAMI

- 06.09.2011 r. - wybory do Rady Rodziców

- 25.10.2011 r. – spotkanie z rodzicami

- 15.11.2011 r. – spotkania konsultacyjne

- 13.12.2011 r. – proponowane oceny okresowe, kiermasz świąteczny

- 17.01.2012 r. - podsumowanie pracy w I okresie

- luty/marzec 2012 r. – spotkania konsultacyjne

- 27.03.2012 r. – kiermasz świąteczny

- 24.04.2012 r. – spotkania konsultacyjne    

- 22.05.2012 r. – proponowane oceny roczne

- czerwiec 2012 r. – indywidualne konsultacje

 

 

 

 

RADY  PEDAGOGICZNE

- 16.01.2012 r. - Rada klasyfikacyjna

- 19.01.2012 r. – Rada podsumowująca

- 21. 06.2012 r. - Rada klasyfikacyjna

- 28.06.2012 r. – Rada podsumowująca 

- pozostałe spotkania Rady Pedagogicznej zgodnie z bieżącymi potrzebami

 

powrót