Rok szkolny 2013/2014

OGÓŁEM:

- 426 uczniów

- 230 dziewcząt

- 196 chłopców

- 48 w oddziałach przedszkolnych

 

 

 

OGÓŁEM:

- 462 uczniów

- 249 dziewcząt

- 213 chłopców

19  ODDZIAŁÓW  I - VI 

434 uczniów

233 dziewcząt

201 chłopców

ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY

28 uczniów

16 dziewcząt

12 chłopców

Liczba uczniów wyróżnionych - 82

średnia szkoły - 4,35

zestawienie roczne

 

 

18  ODDZIAŁÓW  I - VI 

433  UCZNIÓW

220  DZIEWCZĄT

213  CHŁOPCÓW

ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY

26  UCZNIÓW

14  DZIEWCZĄT

12  CHŁOPCÓW

37  NAUCZYCIELI

ZESTAWIENIE OCEN W KLASACH IV - VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty

4a

4b

4c

5a

5b

5c

5d

6a

6b

 

J. polski

3,81

3,73

4,52

3,24

3,7

3,1

4,6

3,86

3,29

 

historia

3,85

4,27

4,67

4,19

4,05

3,65

4,85

3,61

3,25

 

J. angielski

4,52

4,04

4,86

3,67

3,9

3,25

4,85

3,96

3,71

 

matematyka

3,85

3,92

4,38

3,38

3,55

2,95

4,16

3,5

2,89

 

przyroda

3,48

3,73

4,14

3,19

3,4

2,8

3,95

3,82

3,61

 

muzyka

4,7

5,15

5,38

4,86

5,2

4,8

5,6

4,64

 

 

plastyka

4,6

4,46

4,76

4,76

5,05

 

 

 

4,68

 

technika

 

 

 

4,1

4,9

3,85

5,2

4,04

3,79

 

informatyka

 

 

 

4,95

4,3

3,84

5,05

4,54

4,36

 

w-f

5,24

5,32

5,29

4,4

5,05

4

4,95

4,37

4,39

 

religia

4,68

4,67

4,71

4,42

4,7

4,05

4,72

4,29

4,11

Ś rednia szkoły

razem

4,30

4,37

4,75

4,11

4,35

3,63

4,79

4,06

3,81

4,24

 

 

           VI b

VI a

V d

V c

V b

V a

IV c

IV b

IV a

Klasa

         28

28

20

20

20

21

21

26

27

Stan klasy

       28

28

20

19

20

21

21

26

27

Klasyfikowanych

      -

-

-

1

-

-

-

-

-

Nieklasyfikowanych

       3,81

4.06

4,79

3,63

4,35

4,11

4,75

4,37

4,3

Średnia ocen

       10

28

46

13

47

23

33

23

36

Celujące

      Oceny

     75

87

83

48

67

79

87

92

80

Bardzo dobre

89

72

51

40

46

50

57

76

56

Dobre

67

62

18

53

34

50

12

25

53

Dostateczne

35

26

-

34

23

26

-

15

12

Dopuszczające

    4

4

-

9

2

-

-

-

1

Niedostateczne

       92.17

86.76

88.55

86.7

91.3

92.8

91.90

92.32

90.4

Frekwencja (%)

4

9

10

2

8

5

12

7

6

Uczniów wyróżnionych

-

3

4

2

8

8

8

4

2

Wzorowe

Zachowanie

12

7

10

9

7

4

11

12

15

Bardzo dobre

 

8

9

5

1

2

5

2

8

9

Dobre

1

6

1

5

2

4

-

2

1

Poprawne

5

3

-

1

-

-

-

-

1

Nieodpowiednie

2

-

-

1

1

-

-

-

-

Naganne  

 

 

2008/2009