Ubezpieczenie ucznia wraz z dostępem do Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce  -  40 zł

do 25 września

Składki na Fundusz Rady Rodziców

15 zł

OPŁATY  ZA  TONER 

5 zł