Pracę poświęcamy tym, którym

zawdzięczamy historię

 i dzień dzisiejszy Szkoły Podstawowej Nr 15

w Olsztynie.