Opłatę za  październik, w kwocie 77zł (22x3,5zł=77zł), należy uiścić wyłącznie przelewem w dniach

20.09-25.09.

14.10.2019 -  dzień wolny od zajęć dydaktycznych, obiadów nie będzie.

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać pieniądze:

97 1020 3541 0000 5802 0291 3184

W tytule przelewu podać: imię, nazwisko, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

Uwaga!  Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów płatności. Wpłaty po terminie będą zwracane.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15
IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE
...

 

Jadłospis na stronie

http://linoit.com/users/popik/canvases/obiady

 

strona główna