więcej aktualności...    

 

 SP 15 zajęła I miejsce w konkursie Ministra Edukacji Narodowej

 

 
 

 
 

 
                

 

Nasza szkoła w kategorii Rada Rodziców Szkoły „Sześciolatek w przyjaznej szkole” zajęła I miejsce.

Celem konkursu jest promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.

Kategoria Rada Rodziców Szkoły - Sześciolatek w przyjaznej szkole - jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do I klasy z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia; możliwe formy literackie lub multimedialne.

Organizatorem ogólnopolskiej części konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizatorem konkursu na poziomie regionalnym było Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Uczestnik konkursu miał przygotować pracę konkursową w jednej z form: 
- literackiej np. esej, list, opowiadanie, reportaż, felieton, wywiad itp. 
- multimedialnej np. prezentacja multimedialna 
- plastycznej, praca wykonana w dowolnej technice np. rysunek, grafika, plakat itp. 


W konkursie przewidziano trzy kategorie tematyczne kierowane do trzech grup uczestników: 
1. Rada Rodziców przedszkola „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły”.
2. Rada Rodziców szkoły „Sześciolatek w przyjaznej szkole”. 
3. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, we współpracy z rodzicami „Mam 6 lat i potrafię”- praca prezentująca umiejętności jakie sześciolatek zdobył w I klasie.


Na konkurs wpłynęło 151 prac, w tym aż 121 w kategorii: uczniowie klas I-III. 
Kapituła powołana przez Warmińsko –Mazurskiego Kuratora Panią Grażynę Przasnyską, oceniała prace przyznając punkty. Dnia 11 marca odbyła się uroczysta Regionalna Gala Konkursu zorganizowana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, na którą zaproszono zwycięzców: uczniów, rodziców i dyrektorów szkół.

Nasza szkoła w kategorii Rada Rodziców szkoły „Sześciolatek w przyjaznej szkole” zajęła I miejsce. Radę Rodziców podczas uroczystości reprezentowały Panie: Beata Kryszak i Joanna Gawlińska z dyrektorem szkoły Panią Barbarą Bogacz.

Na wystawie prac prezentujących umiejętności sześciolatka znalazła się praca Oliwii Koszela i Weroniki Płaskiej z I a SP15.

Galę uatrakcyjnił występ dzieci, a wśród nich ucz. SP15 Asia Górniak z klasy II a.
 

Zobacz naszą prezentację

strona główna