więcej aktualności...    

 

Indywidualizacja w praktyce edukacyjnej - rozwiązania skandynawskie.

 

 
 

 
                

Projekt systemowy  realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

"Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych"

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia,

Poddziałanie 3.3.1. :

Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty systemowe.

Tytuł:

Indywidualizacja w praktyce edukacyjnej - rozwiązania skandynawskie.

Nr umowy: 2013-3-PL1-ESF03-47819

Czas realizacji: 1 marca 2014r. - 27 lutego 2015r.

Inststucja wnioskująca:

EC EURO CONSULTING SPÓŁKA Z O. O.

ul. Wyszyńskiego 1/201

10-457Olsztyn

tel. 89 521 00 15

tel./fax 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl

Krótki opis projektu:

Projekt "Indywidualizacja w praktyce edukacyjnej - rozwiązania skandynawskie" zakłada zagraniczną mobilność kadry edukacyjnej szkół.

Uczestniczą w nim cztery olsztyńskie szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 10

i Szkoła Podstawowa nr 15.

Partnerami w projekcie będą szkoła podstawowa Tommeras Skole z miejscowości Svelvik w Norwegii i szkoła podstawowa Bogense Skole z Danii.

W szkoleniu planowany jest udział 16 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z olsztyńskich szkół. Nauczyciele po odbyciu przygotowania językowego i kulturowego wezmą udział w dwóch wizytach w instytucjach partnerskich.

Podczas tych wizyt poznają strukturę, organizację pracy, a przede wszystkim warsztat nauczycieli szkół skandynawskich w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem i zastosowania ICT.

Partnerzy goszczący nauczycieli zaprezentują i podzielą się przykładami dobrej praktyki w zakresie diagnozy indywidualnych potrzeb uczniów, strategii oraz form i metod pracy.

Projekt zaangażuje też nauczycieli do dzielenia sie swoją wiedzą i nabytym doświadczeniem posłuży wdrożeniu nowatorskich metod pracy w klasie szkolnej.

Wizyty kadry edukacyjnej olsztyńskich szkół zaowocują podniesieniem kompetencji językowych, nawiązaniem współpracy lokalnej i ponadnarodowej między uczestnikami projektu, wdrożeniem nowatorskich metod i form pracy, przykładów dobrej praktyki, dzieleniem się zdobytą wiedzą ze środowiskiem edukacyjnym, a także rezultatami w postaci prezentacji, scenariuszy lekcji, lekcjami otwartymi, upowszechnianiem wiedzy na temat projektu i jego efektów w środowisku lokalnym.

Zobacz:

* Harmonogram szczegółowy pdf

* Regulamin rekrutacji pdf

strona główna