"NAJWAŻNIEJSZĄ RZECZĄ JEST SPRAWIANIE RADOŚCI BLIŹNIM - TO NAJLEPSZE, CO MOŻNA UCZYNIĆ NA TYM ŚWIECIE"

 

PETER ROSEGGER

 

Pan Jan Karetko

Dyrektor Regionalnej

Dyrekcji Lasów Państwowych

DYREKTOR   SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  

NR   15

im. WOJCIECHA   KĘTRZYŃSKIEGO

w OLSZTYNIE

 składa

serdeczne   podziękowania

RODZICOM

ZA

POMOC  W  PRZYGOTOWANIU  UROCZYSTOŚCI

  ŚLUBOWANIA  UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH

 

 

 
 

 

DYREKTOR   SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  

NR   15

im. WOJCIECHA   KĘTRZYŃSKIEGO

w OLSZTYNIE

 składa

serdeczne   podziękowania

RADZIE  OSIEDLA 

KĘTRZYŃSKIEGO

ZA

UFUNDOWANE NAGRODY KSIĄŻKOWE

 

 

DYREKTOR   SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  

NR   15

im. WOJCIECHA   KĘTRZYŃSKIEGO

w OLSZTYNIE

   składa

serdeczne   podziękowania

RADZIE  RODZICÓW

ZA

UFUNDOWANE NAGRODY KSIĄŻKOWE

 

 

DYREKTOR   SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  

NR   15

im. WOJCIECHA   KĘTRZYŃSKIEGO

w OLSZTYNIE

        składa

serdeczne   podziękowania

DYREKTOROWI   W M O D N   

PANU  WALDEMAROWI

 ŻAKOWSKIEMU

ZA   PATRONAT

  III   EDYCJI   MIĘDZYSZKOLNEGO

  KONKURSU

  MATEMATYCZNEGO    

W JĘZYKU   ANGIELSKIM

"MATHS   IN   ENGLISH".

 

DYREKTOR   SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  

NR   15

im. WOJCIECHA   KĘTRZYŃSKIEGO

w OLSZTYNIE

  składa

serdeczne   podziękowania  WICEDYREKTOROWI 

   W M O D N  

PANU   HENRYKOWI

  SIENKIEWICZOWI

ZA   CENNE   NAGRODY

  III   EDYCJI   MIĘDZYSZKOLNEGO   KONKURSU   MATEMATYCZNEGO    

W JĘZYKU   ANGIELSKIM

"MATHS   IN   ENGLISH".

 

 

 

DYREKTOR   SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  

NR   15

im. WOJCIECHA   KĘTRZYŃSKIEGO

w OLSZTYNIE

        składa

serdeczne   podziękowania

O D N  

PANI  JOLANCIE  LIKSZO  

 

PANI  JULICIE  MAJEWSKIEJ

 

ZA   PATRONAT

  I   EDYCJI   MIĘDZYSZKOLNEGO   KONKURSU

   MATEMATYCZNEGO    

W JĘZYKU   ANGIELSKIM

"MATHS   IN   ENGLISH".

 

 

DYREKTOR   SZKOŁY   PODSTAWOWEJ   NR   15

im. WOJCIECHA   KĘTRZYŃSKIEGO

w OLSZTYNIE

        składa

serdeczne   podziękowania

G W O

 

ZA   DYPLOMY   I   NAGRODY

  III   EDYCJI   MIĘDZYSZKOLNEGO   KONKURSU

  MATEMATYCZNEGO    

W JĘZYKU   ANGIELSKIM

"MATHS   IN   ENGLISH".

 

 

DYREKTOR   SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  

NR   15

im. WOJCIECHA   KĘTRZYŃSKIEGO

w OLSZTYNIE

  składa

serdeczne   podziękowania

KOMENDANTOWI  POLICJI

  MIEJSKIEJ

insp. Andrzejowi  Góźdź

ZA

COROCZNE  UROZMAICENIE  FESTYNU

 RODZINNEGO

 

STOWARZYSZENIE

WARMIŃSKO - MAZURSKI 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI

 

DYREKTOR   SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  

NR   15

im. WOJCIECHA   KĘTRZYŃSKIEGO

w OLSZTYNIE

        składa

serdeczne   podziękowania

PANU  JÓZEFOWI  KLUCZ

ZA

COROCZNE  UROZMAICENIE  FESTYNU

 RODZINNEGO

 

 

 

DYREKTOR   SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  

NR   15

im. WOJCIECHA   KĘTRZYŃSKIEGO

w OLSZTYNIE

  składa

serdeczne   podziękowania

ZA

 UROZMAICENIE  FESTYNU

 RODZINNEGO

 

 

 

WSZYSTKIM, KTÓRZY OKAZALI WSPARCIE,

 BEZINTERESOWNĄ POMOC, ŻYCZLIWOŚĆ

I OFIARNOŚĆ NASZEJ SZKOLE W DZIAŁANIACH NA

 RZECZ JEJ ROZWOJU DZIĘKUJĘ W IMIENIU RADY PEDAGOGICZNEJ,

  UCZNIÓW, RODZICÓW 

I PRACOWNIKÓW SZKOŁY. 

 

PAŃSTWA TROSKA I WRAŻLIWOŚĆ NA POTRZEBY

 DZIECI BUDZI SZACUNEK I UZNANIE.

 

DYREKTOR SZKOŁY

ZOFIA BARBARA BOGACZ

 

 

 

 

SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY 

PANU  KRZYSZTOFOWI

 MASZKOWSKIEMU  

 

ZA  POMOC 

 

W  ZAPREZENTOWANIU  STRONY  WWW 

 INTERNETOWEJ  PUBLICZNOŚCI.

 

 

 

 
 

wstecz