L.P

IMIĘ  I  NAZWISKO

ROK  UKOŃCZENIA

WYCHOWAWCA

ZJAZD

GALA / FESTYN

BAL

 1. ANNA PIECZKIN A - 1980 p. Krystyna Albin TAK / MOŻLIWE TAK
 2.  KRZYSZTOF ANTONIAK A - 1975-1983 p. Anna Wesołek TAK / TAK TAK
 3. ANDRZEJ  GIETKA B - 1970-1978, 1978 p. Anna Wesołek TAK / TAK TAK
 4.  DANUTA BRZOZOWSKA /MALUSZCZAK/ B - 1970 p. Hanna Mituniewicz /Szleszyńska/ TAK / TAK TAK

 5.

GRAŻYNA RZEMPOŁUCH /MAŁUSZYŃSKA/ B - 1970 p. Hanna Mituniewicz /Szleszyńska/ TAK / TAK TAK
 6. ELŻBIETA MONIKA SEROWSKA /WALCZAK/ B - 1981   TAK / TAK NIE
 7. KRZYSZTOF MASZKOWSKI     TAK / TAK TAK
 8. JOLANTA  LUBOWICKA /MACHHOLC/ C - 1965 - 73 p. Teresa Meller NIE/TAK TAK

 9.

ANNA  BIAŁOGRZYWA D1995-2001, 2001 p. Ewa Strzyżewska NIE/TAK NIE
10. ANNA  ANDRZEJEWSKA D1995-2001, 2001 p. Ewa Strzyżewska NIE/TAK NIE
11. MAGDALENA  KAJZER /ROSIAK/ B 1984-1992 p. Barbara Bogacz MOŻLIWE/TAK MOŻLIWE
12. IZABELA  MOSZCZYŃSKA/NOWAKOWSKA   p. Maria Badowska TAK / TAK TAK
13. HALINA  NOWAKOWSKA     TAK / TAK TAK
14. JÓZEF  NOWAKOWSKI     TAK / TAK TAK
15. ANDRZEJ  BIERNAT A- 1970 – 1976 p. Walentyna Demczuk TAK / TAK NIE
16. ADRIANA  NIEWIADOMSKA - UITERWIJK C - 1980-1988  p.Lechniak , p.Jabloński , p.Ciszewski TAK / TAK TAK
 17. MARIA DĄBROWSKA / HADUCH 1970 p.Ciszewski TAK / TAK NIE
18. DAGMARA NIEWIADOMSKA-PRZEKOP 1976-1984- A p. Romaszko TAK / TAK TAK
19. SZYMON SZYMAŃSKI 1985-1983 - D p. Regina Stalewska TAK / TAK NIE
20. JACEK KRYSZAK 1986 - C p. B. Antczak TAK / TAK TAK
21. BEATA KRYSZAK / BORCUCH 1989 - B p. E. Kozłowska, p. S. Myklusz TAK / TAK TAK
22. JOANNA LIS / OPAS 1985-1993 - D p. Regina Stalewska TAK / TAK NIE
23. KATARZYNA HOFFMAN / BORCUCH 1981-1991 - C p.Anna Gregorczyk MOŻLIWE/TAK MOŻLIWE
24. WIESŁAW ŚLIWIŃSKI 1961-65 - C p. Krystyna Albin TAK / TAK NIE
25. MAREK LEWKOWICZ 1972 p. M.Wolny, p.L.Gajewnik    
26. WIESŁAW TULISZEWSKI  1964-73 -C,D p. Meller, p. Gajewnik TAK / TAK NIE