MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  TEST  MATEMATYKA  PLUS

 

Oxford Educational Sp. z o.o.

 

1. Inicjatorem Konkursu TEST MATEMATYKA-OXFORD.PLUS jest
Oxford Educational Sp. z o.o.

2. Przedstawicielem TEST MATEMATYKA-OXFORD.PLUS w Polsce jest wydawnictwo
Oxford Educational Sp. z o.o.
, zajmuje się ono również opracowaniem
testów.
Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A. zajmuje się sprawami organizacyjnymi konkursu, w tym m.in. jest odpowiedzialny za:
- wszechstronne udzielanie informacji na temat Konkursu Matematycznego

TEST MATEMATYKA-OXFORD.PLUS

- dystrybucje testów Konkursu
TEST MATEMATYKA-OXFORD.PLUS do szkół, które
zadeklarowały chęć uczestnictwa
- informowanie szkól o rezultatach osiągniętych przez uczniów
3. Kategorie Konkursu TEST MATEMATYKA-OXFORD.PLUS
Konkurs matematyczny ma kilka kategorii, w zależności od klasy, w której uczy się uczestnik:
– kategoria Podstawowa 3
– kategoria Podstawowa 4
– kategoria Podstawowa 5
– kategoria Podstawowa 6
– kategoria Gimnazjum 1
– kategoria Gimnazjum 2
– kategoria Gimnazjum 3
– kategoria Liceum 1
– kategoria Liceum 2
– kategoria Liceum 3

4. Oxford Educational Sp z o .o. jest wydawnictwem wielu kursów językowych oraz serii popularno
naukowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu matematycznego
TEST MATEMATYKA-OXFORD.PLUS jest zakup książki „Kosmos-tajemnice wszechświata” w cenie 7 zł. Korzyści wynikające z zakupu książki przewyższają wymienioną
kwotę. Są to:
- udział w konkursie,
- pogłębianie wiedzy,
- możliwość wylosowania cennych nagród.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi książkę Kosmos Tajemnice
Wszechświata w cenie 7 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie
może odliczyć od łącznej kwoty koszt wpłaty na rachunek bankowy – 2,50 zł (według
cennika Poczty Polskiej, dotyczy zgłoszeń powyżej 10 uczestników). Zgłoszenia
szkoły można dokonać do dnia 1 kwietnia 2011 roku za pośrednictwem jednego
ze sposobów :
- wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem wpłaty poczta tradycyjna na adres:

Amercom S.A. Oddział Poznań
61-005 Poznań, ul. Główna 12 ;

- wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty na adres e-mail: matematyka@amercom.com.pl.

Zgłoszenia bez dowodu wpłaty nie będą uwzględniane, a szkoły nie otrzymają zadań konkursowych.

OXFORD EDUCATIONAL SP. Z O.O.
76-200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 2A
BZ WBK I O/POZNAŃ
30 1090 1463 0000 0001 1561 8835

z dopiskiem
TEST MATEMATYKA-OXFORD. PLUS

5. Konkurs Test Matematyka Plus ma charakter jednorazowy
Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez pospiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test powinien zakończyć się o godzinie 11.00. Istotne jest, jeśli uczeń nie zajmuje miejsca w osobnej ławce, aby wpisać na karcie również nazwisko osoby siedzącej obok. W ten sposób sprawdzamy stopień podobieństwa odpowiedzi uczniów sąsiadujących ze sobą dla uwiarygodnienia wyników.

Uwaga: W czasie testu nie wolno używać kalkulatorów. Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.

Karty odpowiedzi wysłane po terminie nie będą odczytane, a tym samym uczniowie stracą szanse uzyskania nagrody. Karty konkursowe można tez wydrukować w razie potrzeby z naszej strony internetowej www.oxfordplus.pl

9. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błedów. Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
-
laureata I stopnia z wyróznieniem otrzyma uczeń z maksymalna liczba 100 punktów
-
laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt
-
laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt
-
laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt
-
laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt
-
laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem zostaną rozlosowane nagrody główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów (100), otrzyma dwie książki z serii Wielka Encyklopedia Geografii.

10. Oxford Educational Sp. z o.o. jest fundatorem nagród motywacyjnych.

Lista nagród jest przedstawiona na stronach internetowych www.oxfordplus.pl

Grand Prix – IPAD

 

Lista pozostałych nagród, które zostaną rozlosowane wśród najlepszych z laureatów:
 

- netbook
- kamera cyfrowa
- konsola xBox

Nagrody będą przekazywane laureatom zgodnie z wynikami testu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.

13. Wszelkie aktualności o TEST MATEMATYKA-OXFORD.PLUS można znaleźć w Internecie na stronie www.oxfordplus.pl

14. Pytania w sprawie TEST MATEMATYKA-OXFORD.PLUS można przesłać poczta elektroniczna na adres: infoamer@oxfordplus.pl

15.  OXFORD Educational Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn organizacyjnych, nie później jednak niż na 10 dni przed data testu organizowanego w szkołach.

W przypadku odwołania pełne koszty zostaną zwrócone

Biuro TEST MATEMATYKA-OXFORD.PLUS czynne:
codziennie od 10.00-16.00,
ul. Grochowe Laki 6, Poznań