MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS  MATEMATYCZNY  

KLAS  I i II

 

 

 

28 maja 2010 r.   w naszej szkole (SP 15 w Olsztynie) odbył się

V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Klas I i II.

W konkursie uczestniczyło 14 szkół - 12 uczniów klas I  

                                                     oraz   14 uczniów klas II.

Konkurs rozpoczął się o godz. 15:00.

Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawowała Alicja Ostrowska – doradca metodyczny   Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, pełniąc jednocześni funkcję przewodniczącej komisji konkursowej.

Czas pracy z zestawami zadań   wynosił 60 minut.

Uczniowie klas I i II pracowali w oddzielnych salach.

Prace uczniów zostały zakodowane. Odkodowanie prac nastąpiło po zakończeniu sprawdzania prac przez komisję konkursową.

Zdobyte przez każdego uczestnika punkty decydowały o miejscu w konkursie indywidualnym – osobno dla klasy I i II.

Punkty zdobyte przez uczniów tej samej szkoły zostały zsumowane i zdecydowały o miejscu zdobytym przez szkołę.

Wyniki konkursu:

                       Klasy I:

                                   I miejsce      Wasilewski Mateusz    - SP 3  

                                  II miejsce      Bronicki Michał          - SP 7

                                                       Paszkiewicz Bartosz   - SP 33

                                 III miejsce      Ciesielski Sebastian    - SP 2

 

                     Klasa II:

                                   I miejsce      Sokulski Daniel      - SP 2

                                  II miejsce      Janukiewicz Alan   - SP34

                                 III miejsce      Bieluch   Michał      - SP 32

 

                     Szkoły:

                                    I miejsce     SP 2

                                   II miejsce     SP 7

                                  III miejsce     SP 3

 

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy   i zapraszamy za rok!

 

 

 

 

 Eliminacje szkolne

 

VI edycja

 

3 czerwca 2011 roku w naszej szkole po raz kolejny odbył się międzyszkolny konkurs dla najmłodszych  matematyków. Uczestniczyło w nim  15 szkół. Swoje szkoły reprezentowało  13 uczniów klas pierwszych i 13 uczniów klas drugich. Najlepsze wyniki wśród uczestników klas pierwszych zajęli:

·        I miejsce    Curulak Maciej - SP 3

·        II miejsce    Puczel Tomasz  - SP 29

·        III miejsce    Brzóska Grzegorz - SP 22

·        IV miejsce    Florczak Nikodem - SP 15

  W  klasach  drugich byli to:

·        I miejsce    Konopka Natalia  - SP 29

·        II miejsce    Wasilewski Mateusz - SP 3

·        III miejsce    Sordyl Aleksander - SP 34

·        .......

·        VII miejsce    Podolak Irwin  - SP 15

Najwięcej punktów wywalczyli reprezentanci dla szkół:

·        I miejsce    SP 3

·        II miejsce    SP 29

·        III miejsce    SP w Gietrzwałdzie

·        .......

·        V miejsce    SP 15

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!