XVI I Alfik Matematyczny

 

Uprzejmie informujemy, że 24.11.2010 organizujemy siedemnastą edycję konkursu ALFIK MATEMATYCZNY. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 3 do 6. Jest to test jednokrotnego wyboru.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki.

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów.

 

Organizator: 

Łowcy Talentów JERSZ
ul. Dębowa 2, Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskie
tel./faks 071 310 48 17, tel. kom. 0501 101 866, 0505 138 588
e-mail: info@mat.edu.pl

Terminy: 

zgłoszenia: do trzech  tygodni przed konkursem

 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych począwszy od klasy III aż po klasy maturalne szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletnia tradycja sprawiła, że na wszystkich poziomach cieszy się dużą popularnością wśród uczniów na Dolnym Śląsku. Jest dostępny nie tylko dla najlepszych. Zadania mają zróżnicowany stopień trudności, ale są trochę trudniejsze  niż np. w podobnym ogólnopolskim "Kangurze". Obejmują wszystkie działy szkolnej matematyki, a także łamigłówki logiczne.

 

 

Skrót regulaminu: 
Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział minimum 11 uczniów z tej szkoły oraz wysłanie zgłoszenie (pocztą, faksem lub e-mailem) na karcie dostępnej na stronie organizatora. W przypadku mniejszej liczby uczestników szkoły mogą zgłaszać się wspólnie.
Konkurs odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym czasie. Wszystkie odstępstwa od tej reguły muszą być wcześniej zatwierdzone przez organizatora konkursu.
Test trwa 75 minut. Nad jego przebiegiem czuwa komisja szkolna.
Zadania w szkołach podstawowych i gimnazjach mają formę testu jednokrotnego wyboru (30 zadań, po 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest prawdziwa), a w szkołach ponadgimnazjalnych - wielokrotnego wyboru (28 zadań, po 4 odpowiedzi, z których każda może być prawdziwa lub nie).
Test jednokrotnego wyboru zawiera po 10 pytań za 3, 4 i 5 punktów, za brak odpowiedzi jest 0 punktów, a za błędną odpowiedź odejmuje się 1/4 punktów przeznaczonych na zadanie. W teście wielokrotnego wyboru za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt, za brak odpowiedzi 0 punktów, a za błędną (-1) punkt.
Odpowiedzi zakreślane są na specjalnych kartach, które po zawodach przekazywane są organizatorowi. Uczeń dostaje tylko jedną taką kartę.
Tuż po konkursie na konto organizatora należy wnieść opłatę za faktyczną liczbę startujących:
6,50 zł, gdy uczestników jest od 11 do 30,
6,25 zł, gdy uczestników jest od 31 do 60,
6,00 zł, gdy uczestników jest więcej niż 60,
7,00 zł, gdy zgłoszenia dokonano po terminie lub gdy liczba startujących zmniejszy o 10% w stosunku do podanej w zgłoszeniu.
Zwyczajowo szkoły zbierają po 7 zł i w zależności od liczby uczestników zostają im pieniądze, którą przeznaczają na koszty organizacyjne i szkolne nagrody.
Organizator na nagrody przeznacza 55% zebranych pieniędzy. Reszta pokrywa koszty organizacyjne konkursu.
Zwycięzcy otrzymują: możliwość udziału w obozach wypoczynkowo-naukowych w czasie wakacji i nagrody rzeczowe.

 

Przykładowe zadania: 

SZKOŁA PODSTAWOWA

klasa 3
1. Pięć lat temu Damian obchodził swoje siódme urodziny. Ile lat skończy w przyszłym roku?
A) 5, B) 7, C) 10, D) 12, E) 13

2. W typowym opakowaniu jest 12 jajek. Każde promocyjne opakowanie zawiera dodatkowe dwa jajka gratis. Ile jajek jest łącznie w trzech promocyjnych opakowaniach?
A) 36, B) 6, C) 38, D) 42, E) 40

3. Gdyby z 20-osobowej grupy usunięto trzech chłopców i dwie dziewczynki, to zostałoby dwukrotnie więcej dziewcząt niż chłopców. Ile dziewcząt jest w tej grupie?
A) 8, B) 10, C) 5, D) 12, E) 16

klasa 4
1. Ile jest liczb dwucyfrowych, w których zapisie dziesiętnym nie występuje żadna z cyfr: 0, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9?
A) 2, B) 3, C) 4, D) 5, E) 6

2. Dane są cztery liczby. Pierwsza i druga dają w sumie 8, druga i trzecia dają 13, trzecia i czwarta dają razem 11, a czwarta z pierwszą dają 7. Jaka jest suma wszystkich czterech liczb?
A) 10, B) 19, C) 20, D) 21, E) taka sytuacja jest niemożliwa

3. Łączna pojemność dwóch naczyń wynosi dwa litry, przy czym drugie naczynie ma o połowę większą pojemność niż pierwsze. Jaka jest różnica pojemności obu naczyń?
A) 200 ml, B) 400 ml, C) 500 ml, D) 600 ml, E) 800 ml

klasa 5
1. Gdyby pojemność termosu zwiększyć o połowę, to zmieściłoby się w nim 12 filiżanek herbaty. Ile filiżanek herbaty mieści się w tym termosie?
A) 4, B) 6, C) 8, D) 9, E) 10

2. Dwa kilogramy bananów kosztuje tyle, co jeden kilogram pomarańczy. Ile kosztuje kilogram bananów, jeśli dwa kilogramy pomarańczy kosztują 12 zł?
A) 2 zł, B) 3 zł, C) 1 zł 50 gr, D) 6 zł, E) 4 zł

3. Po tym jak do auli weszło dwóch mężczyzn i cztery kobiety, znalazło się tam tyle samo osób każdej płci. O ile więcej kobiet niż mężczyzn było w auli na początku?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) w auli było więcej mężczyzn niż kobiet

klasa 6
1. Ile razy kwadrat liczby 24 jest większy od kwadratu liczby 12?
A) 2, B) 4, C) 8, D) 16, E) inna odpowiedź

2. Rano Marek ustawił prawidłowo swój ścienny zegar. Jeśli późni się on o 3 sekundy na dobę, to za ile dni jego łączne opóźnienie osiągnie 2 minuty?
A) 20, B) 40, C) 120, D) 360, E) 80

3. Jakie największe pole może mieć trójkąt wycięty z prostokątnego kawałka kartonu o długości 10 cm i szerokości 5 cm?
A) 15 cm2, B) 25 cm2, C) 30 cm2, D) 40 cm2, E) 50 cm2