16 kwietnia 2011 odbyła się III edycja

MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU  MATEMATYCZNEGO

 

 

 
 

 
                

W konkursie uczestniczyły szkoły:

- SP nr4 Iława

- SP nr3 Morąg

- SP Pasym

- SP Szczytno

- SP nr1 Olsztyn

- SP nr2 Olsztyn

- SP nr3 Olsztyn

- SP nr7 Olsztyn

- SP nr13 Olsztyn

- SP nr15 Olsztyn

- SP nr22 Olsztyn

- SP nr29 Olsztyn

- SP nr30 Olsztyn

 Była to edycja wyjątkowa.

W konkursie uczestniczyły szkoły z Turcji i Rumunii w ramach realizacji Projektu Comenius

"Mamy prawo do nauki i rozwijania zainteresowań"

 

 

 

W konkursie uczestniczyło 41 uczniów.

 

W części pierwszej uczestnik miał do rozwiązania test, który zawierał 10 zadań /m.in. zadania otwarte, uzupełnianki liczbowe, krzyżówka/. Maksymalnie można było uzyskać 44 pkt.

m.in.

 - The sum of three next odd numbers is two thousand four hundred and fifty-one .

What are the numbers?

- The number of three and one third present as the sum of these two fractions , one of them is five times greater than other.

- Tom is five years older than John. John is ten years younger than Paul, who is fifty-five years old. How old is Tom?

- The magic square.

Complete the magic square. Use numbers from 1 to 16 - each number use only once. The sum of all numbers in a line ( down or across) and diagonally should be equal 34. 

Numbers 5,10,15 have been written.

 

 

Część druga to prezentacja multimedialna z serią krótkich 23 zadań.

Maksymalnie można było uzyskać 23 pkt.

m.in.

- One half is bigger than one third.

Is it true or false?

- A half of two thousand and four is nine hundred and two. 

Is it true or false?

- How much is two-thirds of difference of numbers:

eighty and fifty ?

 WYNIKI  KONKURSU:

 

I miejsce -  Ida Ertmańska – SP15

II miejsce - Konrad Ertmański – SP15

II miejsce - Michał Makowski – SP29

III miejsce - Marcin Łaguna – SP29

Wyróżnienie:

- Aleksandra Jonowska – SP4 Iława

- Paulina Lizińska – SP29

- Dominika Rząp – SP15

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
 i zapraszamy za rok.

 

zobacz zdjęcia

 

Patronat nad konkursem objął WARMIŃSKO - MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Olsztynie.

 

Nagrody ufundował W-M O D N, Rada Rodziców SP15 i G W O.


 

Partnerzy Projektu Comenius podczas konkursu

 

 

 

 

Partnerzy Projektu z wizytą w W-M O D N

 

 

 

 

więcej zdjęć

 

część I - test    zadanie 9   zadanie 10

część II - prezentacja

 

wersja w j. niemieckim  cz.I   zad.9  zad.10  prezentacja

 

wyniki konkursu

 

wyniki konkursu w Turcji     wyniki konkursu w Rumunii