" JUBILATKA - PIĘTNASTKA - SZKOŁA  NA SZÓSTKĘ "

 

 

 

 

 
     
 

 
                

 

Szkolny Projekt na lata 2009/2011

" MAMY  PRAWO  DO  NAUKI  

I  ROZWIJANIA  ZAINTERESOWAŃ "

 zobacz

     
 

W dniach 12 - 18 października 2009 gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli COMENIUSA

z Hiszpanii, Turcji i Rumunii.

powitanie - zobacz

Punktualnie o 9 – tej nasi partnerzy z projektu Sokrates Comenius przyjechali z hotelu do szkoły. Powitaliśmy ich w pokoju nauczycielskim. Po krótkim przedstawieniu się nauczycieli biorących udział w projekcie, goście w towarzystwie pani dyrektor zwiedzili szkołę. Kolejny punkt programu wizyty-to udział w lekcjach języka angielskiego, plastyki i wychowania fizycznego.

więcej...

W Dzień Edukacji Narodowej

ostatnie dni pobytu - zobacz

 

WARSZTATY  KULINARNE

Wizyta w Hiszpanii

 Z wizytą w Turcji    flash   zdjęcia

Olsztyn 2011    Maths in English

 

Projekt pt. "Dobrze jest być dzieckiem, bo każdy wiek ma swoje prawa" dotyczy realizacji  praw dzieci. Poprzez wspólne działania szkoły tureckiej i polskiej uczniowie przekonają się, że wszystkie dzieci, bez względu na to gdzie mieszkają, jakim mówią językiem, jak różnią się ich kultury, mają takie same prawa.
W dwuletnim projekcie prowadzone będą zajęcia dotyczące praw dziecka. Odbywać się one będą nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale również poprzez udział w warsztatach pozalekcyjnych. W pierwszym roku trwania projektu uczniowie, na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku, wspólnie wypracują katalog praw w zrozumiałym dla nich języku (np. Prawo do stokrotki jako prawo do życia bez przemocy). Następnie zinterpretują je poprzez różnego rodzaju konkursy, przedsięwzięcia, projekty, plenery malarskie, happeningi, dramę.